Prefabrykacja szaf sterowniczych

Szafy sterownicze wykonujemy według najwyższych standardów zgodnie z obowiązującymi normami, oraz tzw. dobrą praktyką.

 

Każda wyprodukowana przez nas szafa posiada deklarację zgodności zgodną z wytycznymi Dyrektyw Nowego Podejścia, umożliwiającą wystawienie deklaracji zgodności dla całej maszyny lub instalacji i oznaczenie produktu znakiem CE.

 

Normy i dyrektywy mające zastosowanie(o ile ustawa nie wymaga inaczej):

  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  • Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE (aktualna)
  • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE

 

Standardowo (jeśli klient nie wymaga inaczej) stosujemy przewody ciepłoodporne H05V2-K, H07V2-K (LGYc) lub bezhalogenowe H05Z-K, H07Z-K.

Każdy przewód na obu końcach posiada czytelne i trwałe oznaczenie zgodne z dokumentacją.

Szafy sterownicze i rozdzielnie przed wysłaniem do klienta są gruntowanie testowane pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Każda szafa posiada kompletną dokumentację techniczną.